cz de en

Vítejte na oficiálních stránkách obce Hradec

Novinky


Úprava Střelické křižovatky

úprava střelické křižovatkyProdej stavebních pozemků v Hradci v obytné zóně za mateřskou školou

Prodej stavebních pozemkůKanalizace Hradec - III. etapa

Kanalizace - III. etapa


 


Plzeňský kraj

Stavba kanalizace III.etapa proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje.


Plzeňský kraj

Kniha vydaná u příležitoti 830 let obce "Hradec od středověkého hradiště k současnosti" byla vydána za finanční podpory Plzeňského kraje.

Plzeňský kraj
Plzeňský kraj

Stavba kanalizace II.etapa, 2. část proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje.


Studie náves pod penzionem

Návrh studie pro úpravu návsi pod penzionem.

Odkaz zde: Studie návsi pod pensionem

 

Nová obytná zóna

Územní studie nové obytné zóny za MŠ

Odkaz zde: Územní studie

 

ČOV

Realizace kanalizace a ČOV proběhla za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Odkaz zde: Fotogalerie, Situace stavby - díl 1, Situace stavby - díl 2 , Podmínky připojení ke kanalizaci.

 

zahrada

Podívejte se na letecké snímky obce Hradec!

Odkaz zde: letecké snímky.

 

zahrada

Akce "Oprava havarijního stavu KD v Hradci"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012

Odkaz zde: Oprava havarijního stavu kulturního domu v Hradci

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce zázemí SDH Hradec"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012 a 2013

Odkaz zde: Budování nového zázemí SDH Hradec

 

zahrada

Propagační leták MAS Radbuza, o.s.

Odkaz zde: Propagační leták MAS Radbuza

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce střechy ZŠ"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje

Odkaz zde: Oprava školní střechy

 

 


 

Slovo místostarostkyVážení spoluobčané,


v prvním dubnovém týdnu byl dokončen automatický závlahový systém od firmy MEANDR AZS s.r.o. Automatickým zavlažováním dojde k výrazné úspoře vody potřebné k zavlažování hřiště. Je třeba si uvědomit, že fotbalové hřiště není využíváno jen k fotbalovým zápasům. Hasiči zde pravidelně trénují a pravidelně zde pořádají květnovou soutěž. Veškeré větší obecní akce, které se konají v létě, se také konají na hřišti. Na rozdíl od některých spoluobčanů si nemyslím, že je zavlažování zbytečné. Hlavním důvodem bylo zachování moderního sportovního areálu. Bez hřiště by nebylo fotbalové mužstvo, hasiči by těžko hledali lepší místo pro trénink požárního sportu. A kdo by chtěl žít na vesnici bez spolkové činnosti? Na naše místní spolky můžeme být právem pyšní.


V polovině dubna došlo k vysázení nových stromů. 3 lípy byly vysazeny před hřbitovem, další na starém hřišti. Stromy byly vysazeny i na bývalé deponii zeminy při cestě na Babylon. Další stromy v nejbližší době přibudou i u Touškovského potoka.


V minulém týdnu jsme podali žádost přes MAS Radbuza na SZIF, kde jsme v rámci Programu rozvoje venkova požádali o dotaci na Naučné panely na odpočinkových místech. Dotace je ve výši 100% a MAS Radbuza ji doporučila ke schválení. Pokud bude dotace schválena i ze strany SZIF, budou panely instalovány k turistickým odpočívadlům u chatových osad. Dále byly podány žádosti o dotaci na obnovu lesních porostů a o dotaci na stavbu oplocenek.


Na obytné zóně proběhly pětidenní čerpací zkoušky u 5 vrtů za současného měření hladiny vody v okolních studních a vrtech. Měření proběhlo ve 2 stávajících studních u Touškovského potoka, u 4 stávajících studních v okolí OZ a u 5 nově budovaných vrtaných studní přímo v obytné zóně. Hydrogeolog konstatoval, že vybudováním dalších vrtaných studní v obytné zóně nedojde k ovlivnění výšky vodních sloupců v obci Hradec. Orientační vydatnost čerpaných 5 vrtů byla 4-5x vyšší než je potřeba vody pro 33 rodinných domů.


O nastávajícím víkendu nás čeká pouť. Předpověď počasí není zatím příznivá, přesto věřím, že si pouť užijeme. V sobotu se můžeme pobavit na pouťové zábavě, kterou pořádá SK Hradec 1946. V neděli proběhne od 14hod na fotbalovém hřišti přátelské utkání SG Hradec - ženy Dvorec. Od 15 hod za každého počasí posedíme u stánku na hřišti při hudbě p. Tomana.

Romana Roučková 

Video z reportáže TV ZAK o oslavách 830 let obce Hradec