cz de en

Vítejte na oficiálních stránkách obce Hradec

NovinkyPlzeňský kraj

Kniha vydaná u příležitoti 830 let obce "Hradec od středověkého hradiště k současnosti" byla vydána za finanční podpory Plzeňského kraje.

Plzeňský kraj
Plzeňský kraj

Stavba kanalizace II.etapa, 2. část probíhá za finanční podpory Plzeňského kraje.


Studie náves pod penzionem

Návrh studie pro úpravu návsi pod penzionem.

Odkaz zde: Studie návsi pod pensionem

 

Nová obytná zóna

Územní studie nové obytné zóny za MŠ

Odkaz zde: Územní studie

 

ČOV

Realizace kanalizace a ČOV za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Odkaz zde: Fotogalerie, Situace stavby - díl 1, Situace stavby - díl 2 , Podmínky připojení ke kanalizaci.

 

zahrada

Podívejte se na mapu Hradce v plném rozlišení!

Odkaz zde: Mapu Hradce v plném rozlišení!

 

zahrada

Akce "Oprava havarijního stavu KD v Hradci"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012

Odkaz zde: Oprava havarijního stavu kulturního domu v Hradci

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce zázemí SDH Hradec"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012 a 2013

Odkaz zde: Budování nového zázemí SDH Hradec

 

zahrada

Propagační leták MAS Radbuza, o.s.

Odkaz zde: Propagační leták MAS Radbuza

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce střechy ZŠ"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje

Odkaz zde: Oprava školní střechy

 

 


 

Slovo starostyVážení spoluobčané,


jak jsem Vás již informoval v minulém čísle, oslovili jsme SŽDC s prosbou o opravu mostu v "Kaňourech" a opravu budovy železniční zastávky. Dle vyjádření SŽDC proběhne očištění betonové omítky z mostu v průběhu prosince. Ohledně budovy železniční zastávky nám bylo sděleno, že v rámci zpracované studie proveditelnosti stavby "Modernizace trati Plzeň - Česká Kubice" dojde k výstavbě nového nástupiště a přístřešku pro cestující veřejnost a stávající bude zdemolována. S ohledem na výše uvedené skutečnosti nelze přistoupit k celkové opravě budovy. Na jaře příštího roku bude provedena oprava nátěru části fasády směrem ke kolejišti a SŽDC bude provádět pravidelnou údržbu do doby zahájení modernizace trati.


Koncem října byl odbornou firmou proveden zdravotní řez koruny dubu letního u obecního úřadu. V horní polovině koruny byl proveden částečný redukční řez, došlo k úpravě stávajícího zajištění ocelovými lany. Na ošetření významného stromu získala obec finanční podporu z Plzeňského kraje ve výši 24 000,- Kč.


Finanční výbor připravuje rozpočet na rok 2017. V příštím roce počítáme s opravou vody a odpadů a výměnou části starých oken v budově základní školy. Pod penzionem by měla být dokončena úprava návsi. S dalšími většími investicemi nepočítáme, finanční prostředky budou šetřeny na výstavbu III. etapy kanalizace.


Je to až neuvěřitelné, jak ten čas letí - máme tu opět adventní čas. Na prosinec je připraveno mnoho akcí a já věřím, že se na některé z nich potkáme. Přeji všem pohodový adventní čas.

Pavel Hlaváč 

Video z reportáže TV ZAK o oslavách 830 let obce Hradec