cz de en

Vítejte na oficiálních stránkách obce Hradec

Novinky


Pionýrský bál 2019

pionýrský bál 2019Den otevřených dveří a zápis do 1.třídy v ZŠ Hradec u Stoda

Den otevřených dveří v ZŠ HradecTRAVESTI SHOW v Hradci

travesti showProdej stavebních pozemků v Hradci v obytné zóně za mateřskou školou

Prodej stavebních pozemkůKanalizace Hradec - III. etapa

Kanalizace - III. etapa


 


Plzeňský kraj

Stavba kanalizace III.etapa proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje.


Plzeňský kraj

Kniha vydaná u příležitoti 830 let obce "Hradec od středověkého hradiště k současnosti" byla vydána za finanční podpory Plzeňského kraje.

Plzeňský kraj
Plzeňský kraj

Stavba kanalizace II.etapa, 2. část proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje.


Studie náves pod penzionem

Návrh studie pro úpravu návsi pod penzionem.

Odkaz zde: Studie návsi pod pensionem

 

Nová obytná zóna

Územní studie nové obytné zóny za MŠ

Odkaz zde: Územní studie

 

ČOV

Realizace kanalizace a ČOV proběhla za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Odkaz zde: Fotogalerie, Situace stavby - díl 1, Situace stavby - díl 2 , Podmínky připojení ke kanalizaci.

 

zahrada

Podívejte se na letecké snímky obce Hradec!

Odkaz zde: letecké snímky.

 

zahrada

Akce "Oprava havarijního stavu KD v Hradci"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012

Odkaz zde: Oprava havarijního stavu kulturního domu v Hradci

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce zázemí SDH Hradec"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012 a 2013

Odkaz zde: Budování nového zázemí SDH Hradec

 

zahrada

Propagační leták MAS Radbuza, o.s.

Odkaz zde: Propagační leták MAS Radbuza

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce střechy ZŠ"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje

Odkaz zde: Oprava školní střechy

 

 


 

Slovo starostyVážení spoluobčané,


máme tu konec února a vypadá to, že zima už se loučí. Díky příznivému počasí pokračují práce na obytné zóně, kde se pokládá dešťová a splašková kanalizace. K prodeji zbývá posledních 5 obecních pozemků. Zastupitelstvo obce stojí před rozhodnutím, zda na zónu položit zámkovou dlažbu ihned nebo vyčkat, až noví majitelé pozemků postaví hrubé stavby a komunikace nebudou tolik zatěžovány těžkou technikou. V případě, že bude dlažba položena teď, hrozí její poškození při stavbě rodinných domů. Pokud bude odložen termín pro pokládku, dojde ke zvýšení nákladů, neboť ceny materiálů ve stavebnictví díky poptávce velmi rychle rostou. Další možností je nakoupit materiál nyní a pokládku realizovat později. To s sebou přináší problém, kde uskladnit 700 palet zámkové dlažby.


V zahradě nad kostelem došlo k vyřezávkám náletových dřevin a následně budou provedeny terénní úpravy. Na krajském úřadě jsme podali žádost o dotaci na opravu střechy věží kostela. Další žádost o dotaci jsme podali na MAS Radbuza. V rámci Programu rozvoje venkova jsme zažádali o finanční prostředky na naučné panely na odpočinkových místech, v případě kladného vyřízení je dotace 100%. Na MMR byla v rámci programu Technická infrastruktura podána žádost o dotaci na příspěvek na komunikace k novým obecním stavebním pozemkům. Ministerstvo životního prostředí vypsalo poprvé dotační titul týkající se zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů, dotace je ve výši 85% uznatelných nákladů. Z prostředků OP Životní prostředí tedy žádáme o finance na nákup zařízení pro odvodnění kalů z ČOV. Nákupem kalové koncovky dojde ke snížení nákladů za likvidaci kalů. Po připojení obcí Lisov a Střelice by náklady ještě vzrostly.


Příští víkend pořádají složky masopust. Věřím, že i letos se sejde velké množství masek a bude nám přát počasí. Děkuji všem, kdo se průvodu účastní, i těm, kdo pro masky připraví malé pohoštění.


Pavel Hlaváč 

Video z reportáže TV ZAK o oslavách 830 let obce Hradec