cz de en

Vítejte na oficiálních stránkách obce Hradec

Novinky


Divadlo v KD Hradec

Divadlo


Divadelní představení ZOO - program: ZDE

 


Plzeňský kraj

Kniha vydaná u příležitoti 830 let obce "Hradec od středověkého hradiště k současnosti" byla vydána za finanční podpory Plzeňského kraje.

Plzeňský kraj
Plzeňský kraj

Stavba kanalizace II.etapa, 2. část probíhá za finanční podpory Plzeňského kraje.


Studie náves pod penzionem

Návrh studie pro úpravu návsi pod penzionem.

Odkaz zde: Studie návsi pod pensionem

 

Nová obytná zóna

Územní studie nové obytné zóny za MŠ

Odkaz zde: Územní studie

 

ČOV

Realizace kanalizace a ČOV za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Odkaz zde: Fotogalerie, Situace stavby - díl 1, Situace stavby - díl 2 , Podmínky připojení ke kanalizaci.

 

zahrada

Podívejte se na mapu Hradce v plném rozlišení!

Odkaz zde: Mapu Hradce v plném rozlišení!

 

zahrada

Akce "Oprava havarijního stavu KD v Hradci"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012

Odkaz zde: Oprava havarijního stavu kulturního domu v Hradci

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce zázemí SDH Hradec"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012 a 2013

Odkaz zde: Budování nového zázemí SDH Hradec

 

zahrada

Propagační leták MAS Radbuza, o.s.

Odkaz zde: Propagační leták MAS Radbuza

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce střechy ZŠ"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje

Odkaz zde: Oprava školní střechy

 

 


 

Slovo starostyVážení spoluobčané,


v současné době finišují práce na podání žádosti o dotaci na stavbu III. etapy kanalizace. Bylo dokončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a v případě obdržení dotace stavbu provede firma PORR a.s. Praha. Do výběrového řízení se přihlásili 3 zájemci, vítězná nabídková cena je 25 920 443,- Kč bez DPH. Cena je za III. etapu kanalizace včetně přípojek na veřejné části kanalizace. Žádost o dotaci chceme podat do konce roku, úspěšní žadatelé budou známi na přelomu dubna/května 2017. V případě obdržení dotace bude stavba zahájena v polovině příštího roku. Věřím, že naše žádost bude úspěšná a bude odkanalizován zbytek obce. Tím dojde i k opravám místních komunikací.


Zastupitelstvo obce na svém veřejném jednání dne 7. 12. 2016 schválilo stočné pro rok 2017 ve stejné výši jako pro rok 2016. Je třeba si uvědomit, že kapacita čistírny je využita zatím jen cca z 1/3, ale náklady na provoz jsou téměř shodné s náklady při využití plné kapacity ČOV. Jen spotřeba elektrické energie byla za rok provozu 280 000,- Kč. Je tedy patrné, že zatím provoz ČOV obec dotuje ze svého rozpočtu. Po připojení zbytku obce a příp. i Lisova a Střelic, bude ze stočného tvořen fond oprav a obnovy, jak ukládají pravidla dotačních titulů.


Ohledně nové obytné zóny za MŠ proběhlo v listopadu jednání se společností ČEZ a.s. Obec uhradila 204 000,- Kč, tj. 50% nákladů za připojení do distribuční soustavy. Nyní společnost ČEZ zpracovává projektovou dokumentaci pro připojení jednotlivých stavebních parcel. Prodej stavebních parcel začne, až společnost ČEZ do lokality přivede elektrickou energii, kde je stanoven časový horizont 15 - 17 měsíců.


Adventní čas s sebou přinesl dva adventní koncerty v kostele sv. Jiří. Dne 10. prosince se konal 20. adventní koncert, který pořádalo k.s. EZOP. Na dobrovolném vstupném se vybralo 3 951,- Kč a výtěžek bude použit na opravu kostela. Dne 15. prosince v kostele vystoupily děti ze ZŠ a MŠ Hradec. Návštěvníci ocenili jak pěvecký výkon našich nejmenších, tak i jimi vyrobený betlém. Zde se na vstupném vybralo 2 041,- Kč, i tyto prostředky budou využity na opravu kostela. Oba koncerty vynikaly skvělými výkony, příjemnou atmosférou a vysokou návštěvností. Pořadatelům obou koncertů děkuji za přípravu a organizaci akcí, které nám zpříjemnily adventní čas.


Přeji Vám radostné a pokojné prožití vánočních svátků, přeji Vám, aby se splnila Vaše přání, očekávání a předsevzetí. V roce 2017 přeji nám všem pevné zdraví!

Pavel Hlaváč 

Video z reportáže TV ZAK o oslavách 830 let obce Hradec