cz de en

Vítejte na oficiálních stránkách obce Hradec

Novinky


Masopustní průvod obcí

masopust


 


Plzeňský kraj

Kniha vydaná u příležitoti 830 let obce "Hradec od středověkého hradiště k současnosti" byla vydána za finanční podpory Plzeňského kraje.

Plzeňský kraj
Plzeňský kraj

Stavba kanalizace II.etapa, 2. část proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje.


Studie náves pod penzionem

Návrh studie pro úpravu návsi pod penzionem.

Odkaz zde: Studie návsi pod pensionem

 

Nová obytná zóna

Územní studie nové obytné zóny za MŠ

Odkaz zde: Územní studie

 

ČOV

Realizace kanalizace a ČOV proběhla za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Odkaz zde: Fotogalerie, Situace stavby - díl 1, Situace stavby - díl 2 , Podmínky připojení ke kanalizaci.

 

zahrada

Podívejte se na mapu Hradce v plném rozlišení!

Odkaz zde: Mapu Hradce v plném rozlišení!

 

zahrada

Akce "Oprava havarijního stavu KD v Hradci"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012

Odkaz zde: Oprava havarijního stavu kulturního domu v Hradci

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce zázemí SDH Hradec"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012 a 2013

Odkaz zde: Budování nového zázemí SDH Hradec

 

zahrada

Propagační leták MAS Radbuza, o.s.

Odkaz zde: Propagační leták MAS Radbuza

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce střechy ZŠ"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje

Odkaz zde: Oprava školní střechy

 

 


 

Slovo místostarostkyVážení spoluobčané,


v polovině ledna jsme podali na OPŽP žádost o dotaci na III. etapu kanalizace. Náklady na III. etapu budou 31 481 769 Kč vč. DPH, z toho způsobilé výdaje činí 26 017 991 Kč. Úspěšní žadatelé získají podporu ve výši 63,75% způsobilých výdajů. Naše žádost byla dobře připravena a získali jsme maximální počet bodů pro obec naší velikosti. To, zda jsme byli úspěšní, se dozvíme v dubnu. V únoru jsme podali žádost na Plzeňském kraji o dotaci na bezdrátový rozhlas.


Z MěÚ Stod jsme obdrželi přehled svozu odpadů do sběrného dvora ve Stodě za rok 2016. Služby sběrného dvora využívají hradečtí zdarma. To se ukázalo jako ne zrovna šťastné řešení, neboť toho začala řada občanů zneužívat. Do sběrného dvora tak vozili hradečtí občané odpady z podnikatelské činnosti svých známých a příbuzných, kteří bydlí ve městech, kde za odpad musí platit. Přestože máme po obci rozmístěné kontejnery na bioodpad, dále vozí někteří trávu do SD. Pokud někdo likvidoval pozůstalost nebo boural staré kolny, kam to odvezl? Ano, do sběrného dvora, který ho nic nestál. Náklady na provoz SD hradí obce ze svého rozpočtu. V roce 2011 jsme hradili 100,- Kč na občana ročně, od roku 2016 platíme 200,- Kč. Protože náklady na likvidaci odpadů jsou obrovské, myslím, že částka cca 120 000,- Kč, které jsme za rok 2016 zaplatili, stačit nebude. A není divu, protože se najdou jedinci, kteří do SD vyvezli za rok několik tisíc kilogramů odpadu! Hradečtí občané do sběrného dvora za rok 2016 vyvezli téměř stejně odpadů jako občané Stoda. Nyní si necháváme zasílat přehledy měsíčně a každý, kdo bude do SD vyvážet nepřiměřené množství odpadu, bude na toto upozorněn. Odpady vznikající z podnikatelské činnosti je možné ve SD odevzdat za minimální poplatky.


Ve spodní části této stránky zveřejňujeme výňatek z inventur ke konci roku 2015 a 2016. Díky zkolaudované ČOV se celá stavba mohla přesunou z nedokončeného majetku do staveb. Přestože k dnešnímu dni máme závazek na nesplaceném úvěru ve výši cca 8 900 000 Kč, majetek obce vzrostl o více než 47 000 000 Kč.


Věřím, že už se s námi zima pomalu loučí a první březnovou sobotu se dočkáme příjemného slunečného počasí, abychom si společně mohli užít masopust.

Romana Roučková 

Video z reportáže TV ZAK o oslavách 830 let obce Hradec