cz de en

Vítejte na oficiálních stránkách obce Hradec

Novinky


8. obecní bál

Adventní koncertDS Kolofantí - Muzikál ZBÝVÁ PŘÍBĚH NÁŠ

Vánoční bohoslužbaProdej stavebních pozemků v Hradci v obytné zóně za mateřskou školou

Prodej stavebních pozemkůKanalizace Hradec - III. etapa

Kanalizace - III. etapa


 


Plzeňský kraj

Stavba kanalizace III.etapa proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje.


Plzeňský kraj

Kniha vydaná u příležitoti 830 let obce "Hradec od středověkého hradiště k současnosti" byla vydána za finanční podpory Plzeňského kraje.

Plzeňský kraj
Plzeňský kraj

Stavba kanalizace II.etapa, 2. část proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje.


Studie náves pod penzionem

Návrh studie pro úpravu návsi pod penzionem.

Odkaz zde: Studie návsi pod pensionem

 

Nová obytná zóna

Územní studie nové obytné zóny za MŠ

Odkaz zde: Územní studie

 

ČOV

Realizace kanalizace a ČOV proběhla za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Odkaz zde: Fotogalerie, Situace stavby - díl 1, Situace stavby - díl 2 , Podmínky připojení ke kanalizaci.

 

zahrada

Podívejte se na letecké snímky obce Hradec!

Odkaz zde: letecké snímky.

 

zahrada

Akce "Oprava havarijního stavu KD v Hradci"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012

Odkaz zde: Oprava havarijního stavu kulturního domu v Hradci

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce zázemí SDH Hradec"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012 a 2013

Odkaz zde: Budování nového zázemí SDH Hradec

 

zahrada

Propagační leták MAS Radbuza, o.s.

Odkaz zde: Propagační leták MAS Radbuza

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce střechy ZŠ"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje

Odkaz zde: Oprava školní střechy

 

 


 

Slovo starostyVážení spoluobčané,


Vánoce se kvapem blíží a my za sebou máme několik velice pěkných adventních akcí. První bylo rozsvěcování vánočního stromku spojené s vánočním jarmarkem a vystoupením dětí ze základní a mateřské školy. Výrobky na vánočním jarmarku jsou rok od roku krásnější a nápaditější. Společně s dětmi jsme si zazpívali vánoční koledy, k dobré pohodě hrálo duo My dva ze Střelic / z důvodu nemoci nehrála skupina Lenka band/. Druhou adventní akcí byl koncert pořádaný KS Ezop. Vystoupil smíšený pěvecký sbor MELODICA, který přispěl k příjemné předvánoční atmosféře. Na dobrovolném vstupném se vybralo 5 130,- Kč, které KS EZOP věnovalo obci na budoucí opravy kostela. Tímto za finanční dar děkujeme. Třetí akcí byl koncert dětí a žáků ZŠ a MŠ Hradec v kostele sv. Jiří. Děti z MŠ a žáci ze ZŠ si připravili krásné vystoupení plné koled, vánočních písní a básniček. Vystoupení se jim opravdu povedlo a odměnou jim byl dlouhý potlesk.


S koncem roku probíhaly přípravy rozpočtu na rok 2019 a příprava inventur. Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 19. 12. schválí stočné pro rok 2019. Na čistírnu odpadních vod jsou napojeny až na výjimku všechny obydlené domy. Upozorňujeme všechny spoluobčany na dodržování kanalizačního řádu, a to hlavně na zákaz vhazování vlhčených ubrousků a vlhčeného toaletního papíru. Přestože na obalu bývá uvedeno, že je možné je vhodit do WC, ve vodě se nerozpustí a ucpávají čerpadla na ČOV. Nákladné opravy zvyšují cenu stočného.


Každý rok se mezi svátky setkáváme s nepořádkem okolo kontejnerů na tříděný odpad. Nezapomínejte krabice před vhozením do kontejneru rozřezat a PET lahve sešlápnout. Rozřezaného a sešlapaného odpadu se vejde do kontejnerů několikanásobně více a nebude se hromadit okolo kontejnerů.


Dovolte mi, abych Vám popřál jménem celého zastupitelstva obce krásné, veselé a požehnané svátky plné lásky, domácí pohody a splněných přání. Do nového roku Vám přeji všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, osobních i pracovních úspěchů.

Pavel Hlaváč 

Video z reportáže TV ZAK o oslavách 830 let obce Hradec