cz de en

Vítejte na oficiálních stránkách obce Hradec

NovinkyPlzeňský kraj

Kniha vydaná u příležitoti 830 let obce "Hradec od středověkého hradiště k současnosti" byla vydána za finanční podpory Plzeňského kraje.

Plzeňský kraj
Plzeňský kraj

Stavba kanalizace II.etapa, 2. část proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje.


Studie náves pod penzionem

Návrh studie pro úpravu návsi pod penzionem.

Odkaz zde: Studie návsi pod pensionem

 

Nová obytná zóna

Územní studie nové obytné zóny za MŠ

Odkaz zde: Územní studie

 

ČOV

Realizace kanalizace a ČOV proběhla za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Odkaz zde: Fotogalerie, Situace stavby - díl 1, Situace stavby - díl 2 , Podmínky připojení ke kanalizaci.

 

zahrada

Podívejte se na mapu Hradce v plném rozlišení!

Odkaz zde: Mapu Hradce v plném rozlišení!

 

zahrada

Akce "Oprava havarijního stavu KD v Hradci"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012

Odkaz zde: Oprava havarijního stavu kulturního domu v Hradci

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce zázemí SDH Hradec"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012 a 2013

Odkaz zde: Budování nového zázemí SDH Hradec

 

zahrada

Propagační leták MAS Radbuza, o.s.

Odkaz zde: Propagační leták MAS Radbuza

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce střechy ZŠ"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje

Odkaz zde: Oprava školní střechy

 

 


 

Slovo starostyVážení spoluobčané,


mnozí z vás se ptají, kdy začne výstavba kanalizace ve zbytku obce. Firmu Porr a.s. jsem vyzval k převzetí staveniště k 1.8.2017. Předpokládaná doba zahájení prací je začátkem září, technický dozor bude vykonávat stejně jako v I. a II. etapě ing. Miroslav Vondraš. Po upřesnění termínu zahájení stavby bude svolána do KD schůzka pro majitele nemovitostí, kterých se odkanalizování týká. Je třeba si uvědomit, že celá výstavba může dle smlouvy trvat až 300 dní. Záleží především na počasí.


V první polovině července se rozhodovalo o dotacích ze 41. výzvy OPŽP. Byli jsme úspěšní a získáme dotaci ve výši 85% na nákup multifunkčního vozidla a kontejnerů na odpad. Výběrové řízení na dodavatele by mělo proběhnout do konce roku. Nový bezdrátový rozhlas byl již nainstalován a probíhají zvukové zkoušky. V základní škole probíhá plánovaná výměna oken, děti z MŠ se dočkají dalšího nového nábytku. Na OÚ a v MŠ byly vyčištěny studně, na poště došlo i k její opravě. Na návsi pod penzionem pokračují práce na úpravě návsi. Došlo k opravě přepadové studně. Areál lomu se dočkal nových laviček, infotabule o Hradci a odpadkových košů.


Čas prázdnin a dovolených se přehoupne do druhé poloviny, a já věřím, že se brzy vrátí letní počasí.


Pavel Hlaváč 

Video z reportáže TV ZAK o oslavách 830 let obce Hradec