cz de en

Vítejte na oficiálních stránkách obce Hradec

Novinky


Hradecká pouť

Hradecká pouť


 


Plzeňský kraj

Kniha vydaná u příležitoti 830 let obce "Hradec od středověkého hradiště k současnosti" byla vydána za finanční podpory Plzeňského kraje.

Plzeňský kraj
Plzeňský kraj

Stavba kanalizace II.etapa, 2. část proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje.


Studie náves pod penzionem

Návrh studie pro úpravu návsi pod penzionem.

Odkaz zde: Studie návsi pod pensionem

 

Nová obytná zóna

Územní studie nové obytné zóny za MŠ

Odkaz zde: Územní studie

 

ČOV

Realizace kanalizace a ČOV proběhla za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Odkaz zde: Fotogalerie, Situace stavby - díl 1, Situace stavby - díl 2 , Podmínky připojení ke kanalizaci.

 

zahrada

Podívejte se na mapu Hradce v plném rozlišení!

Odkaz zde: Mapu Hradce v plném rozlišení!

 

zahrada

Akce "Oprava havarijního stavu KD v Hradci"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012

Odkaz zde: Oprava havarijního stavu kulturního domu v Hradci

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce zázemí SDH Hradec"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012 a 2013

Odkaz zde: Budování nového zázemí SDH Hradec

 

zahrada

Propagační leták MAS Radbuza, o.s.

Odkaz zde: Propagační leták MAS Radbuza

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce střechy ZŠ"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje

Odkaz zde: Oprava školní střechy

 

 


 

Slovo starostyVážení spoluobčané,


s radostí Vám oznamujeme, že se podařilo získat dotaci z Plzeňského kraje na obnovu lesního porostu ve výši 92 700,- Kč. Dalším úspěchem je získaná dotace ve výši 150 083,- Kč na osazení lesa informačními a odpočinkovými prvky v obci. Turistická odpočívadla budou osazena na dvou místech, a to na rozcestí za chatovou osadou Babylon a za lávkou přes potok Hořina.


Ač to nevypadá, pokračují práce i na obytné zóně. Podařilo se nám přesvědčit firmu ČEZ, aby elektrické vedení z transformátoru v lomu, nevedlo vzduchem přes vodu v lomu, ale v zemi, jak bylo původně plánováno. Na obytné zóně tak nebude vystavěn ani sloup vysokého napětí, ale bude postavena malá trafostanice.


Po jednání na OPŽP ohledně dotace na III. etapu kanalizace jsme se vydali jednat i na Plzeňský kraj. V případě obdržení dotace z OPŽP až 63,75% uznatelných nákladů je možné požádat o další finanční podporu i Plzeňský kraj.


Začátkem března byly na základě rozhodnutí zastupitelstva obce pokáceny některé thuje na hřbitově a před hřbitovem. Jednalo se o přerostlé, nikdy neošetřované stromy. Vzhledem k nevhodnému umístění stromy svými kořeny poškozovaly hroby a hřbitovní zeď, suché jehličí celoročně zasypávalo velkou část hřbitova. Po konzultaci s dendrologem nebylo možné provést redukční řez. Do konce března budou před hřbitovem vysazeny vhodné náhradní stromy. V areálu hřbitova byly vysazeny keře a u studně bude vysazen strom menšího vzrůstu. Koncem března dojde k odstranění rozpadlých bezejmenných hrobů a v příštím roce může dojít k dalšímu dosázení keřů.


Přeji nám všem jarní slunečné počasí.

Pavel Hlaváč 

Video z reportáže TV ZAK o oslavách 830 let obce Hradec