cz de en

Vítejte na oficiálních stránkách obce Hradec

Novinky


II. setkání rodáků bývalých a současných obyvatel obce Hradec

rodaciSetkání dětských světů v Lomíčku 2018

Setkání dětských světůKanalizace Hradec - III. etapa

Kanalizace - III. etapa


 


Plzeňský kraj

Kniha vydaná u příležitoti 830 let obce "Hradec od středověkého hradiště k současnosti" byla vydána za finanční podpory Plzeňského kraje.

Plzeňský kraj
Plzeňský kraj

Stavba kanalizace II.etapa, 2. část proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje.


Studie náves pod penzionem

Návrh studie pro úpravu návsi pod penzionem.

Odkaz zde: Studie návsi pod pensionem

 

Nová obytná zóna

Územní studie nové obytné zóny za MŠ

Odkaz zde: Územní studie

 

ČOV

Realizace kanalizace a ČOV proběhla za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Odkaz zde: Fotogalerie, Situace stavby - díl 1, Situace stavby - díl 2 , Podmínky připojení ke kanalizaci.

 

zahrada

Podívejte se na letecké snímky obce Hradec!

Odkaz zde: letecké snímky.

 

zahrada

Akce "Oprava havarijního stavu KD v Hradci"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012

Odkaz zde: Oprava havarijního stavu kulturního domu v Hradci

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce zázemí SDH Hradec"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012 a 2013

Odkaz zde: Budování nového zázemí SDH Hradec

 

zahrada

Propagační leták MAS Radbuza, o.s.

Odkaz zde: Propagační leták MAS Radbuza

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce střechy ZŠ"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje

Odkaz zde: Oprava školní střechy

 

 


 

Slovo starostyVážení spoluobčané,


blíží se závěr stavby kanalizace a na některých místech již začaly práce na úpravách terénu. Žádáme Vás, abyste respektovali upravené plochy a nevjížděli na ně, dokud nebudou úplně zatravněné. Znovu připomínáme, že do pokládky asfaltů musí mít majitelé nemovitostí vyřešený svod dešťové vody. Dešťová voda z nemovitostí nesmí volně vytékat na místní komunikace. Podle předběžné dohody dojde prvně k pokládce asfaltů na silnici ve správě SÚS / tj. hlavní silnice na Lisov/, následně začne oprava místní komunikace od Holíkových ke Koláčkovým.


Stavba kanalizace a ČOV výrazně zatížila obecní rozpočet. Během 4 let bude odkanalizován celý Hradec. Stavba celé kanalizace a ČOV vyjde na více než 66 milionů Kč bez DPH, spolufinancována je mimo dotací i z úvěru. Po stavbě I. a II. etapy byly opraveny místní komunikace, stejně tomu bude i u III. etapy. Je třeba si uvědomit, že prostředky zbývají omezené, neboť opravy mimo dráhu kanalizace jdou v plné výši z rozpočtu obce. U III. etapy byly opravy komunikací včetně podkladu pod asfalt mimo rýhu kanalizace spočítány na více než 6 milionu bez DPH. Je jasné, že takovými volnými finančními prostředky obec nedisponuje. Proto bylo třeba nalézt kompromis - aby byly komunikace opraveny dle aktuálních finančních možností obce. Proto tam, kde to výše terénu dovolí, bude položen asfalt na současný podklad /stejně jako tomu bylo v I. a II. etapě/. Někde bude upravena i šíře komunikace. Počátkem ledna jsme žádali o dotaci z MMR na opravu komunikace, bohužel jsme skončili jako náhradníci.


Všichni jsme si vědomi, že díky stavbě a počasí trápí majitele nemovitostí zasažených stavbou zvýšené množství prachu. Počasí ovlivnit nikdo z nás neumí, a tak se taková stavba nikdy neobejde bez prachu nebo bláta.


Pavel Hlaváč 

Video z reportáže TV ZAK o oslavách 830 let obce Hradec