cz de en

Vítejte na oficiálních stránkách obce Hradec

Novinky


Prodej stavebních pozemků v Hradci v obytné zóně za mateřskou školou

Prodej stavebních pozemkůKanalizace Hradec - III. etapa

Kanalizace - III. etapa


 


Plzeňský kraj

Stavba kanalizace III.etapa proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje.


Plzeňský kraj

Kniha vydaná u příležitoti 830 let obce "Hradec od středověkého hradiště k současnosti" byla vydána za finanční podpory Plzeňského kraje.

Plzeňský kraj
Plzeňský kraj

Stavba kanalizace II.etapa, 2. část proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje.


Studie náves pod penzionem

Návrh studie pro úpravu návsi pod penzionem.

Odkaz zde: Studie návsi pod pensionem

 

Nová obytná zóna

Územní studie nové obytné zóny za MŠ

Odkaz zde: Územní studie

 

ČOV

Realizace kanalizace a ČOV proběhla za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Odkaz zde: Fotogalerie, Situace stavby - díl 1, Situace stavby - díl 2 , Podmínky připojení ke kanalizaci.

 

zahrada

Podívejte se na letecké snímky obce Hradec!

Odkaz zde: letecké snímky.

 

zahrada

Akce "Oprava havarijního stavu KD v Hradci"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012

Odkaz zde: Oprava havarijního stavu kulturního domu v Hradci

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce zázemí SDH Hradec"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012 a 2013

Odkaz zde: Budování nového zázemí SDH Hradec

 

zahrada

Propagační leták MAS Radbuza, o.s.

Odkaz zde: Propagační leták MAS Radbuza

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce střechy ZŠ"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje

Odkaz zde: Oprava školní střechy

 

 


 

Slovo starostyVážení spoluobčané,


dne 30.10.2018 se konalo ustavující jednání zastupitelstva obce Hradec. V HZ se dočtete nové složení výborů a komisí. Věřím, že nové zastupitelstvo bude i nadále aktivně pracovat na rozvoji naší obce.


Ve středu 31.10. jsme se sešli na návsi pod železniční zastávkou, kde jsme společně zasadili u příležitosti oslav 100. výročí založení samostatného Československa lípu. K lípě bylo uloženo poselství pro další generace. Jsem rád, že se akce zúčastnilo mnoho našich spoluobčanů. Po slavnostním zakončení zazněla hymna a byly vypuštěny balonky v našich národních barvách. Při této významné akci jsme poděkovali bývalému zastupiteli obce panu ing. Václavu Hájkovi za jeho dlouholetou práci v zastupitelstvu obce.


Dne 8.11.2018 došlo na Biskupství plzeňském k podpisu smlouvy o převodu kostela sv. Jiří a dalších pozemků do vlastnictví obce. Nyní probíhá řízení na katastrálním úřadě. Našim prvním úkolem bude sehnat finanční prostředky na opravu střechy a okapů.


V těchto dnech probíhají práce na přípravě rozpočtu pro rok 2019. Do rozpočtu bude mimo jiné zařazena oprava zbytku cesty okolo kostela. Na další akce z volebních programů je nutná příprava projektové dokumentace a hledání spolufinancování z dotačních titulů.


Blíží se adventní čas a v naší obci se chystá mnoho akcí, na které Vás tímto srdečně zvu.

Pavel Hlaváč 

Video z reportáže TV ZAK o oslavách 830 let obce Hradec