cz de en

Vítejte na oficiálních stránkách obce Hradec

Novinky


Prodej stavebních pozemků v Hradci v obytné zóně za mateřskou školou

Prodej stavebních pozemkůKanalizace Hradec - III. etapa

Kanalizace - III. etapa


 


Plzeňský kraj

Stavba kanalizace III.etapa proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje.


Plzeňský kraj

Kniha vydaná u příležitoti 830 let obce "Hradec od středověkého hradiště k současnosti" byla vydána za finanční podpory Plzeňského kraje.

Plzeňský kraj
Plzeňský kraj

Stavba kanalizace II.etapa, 2. část proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje.


Studie náves pod penzionem

Návrh studie pro úpravu návsi pod penzionem.

Odkaz zde: Studie návsi pod pensionem

 

Nová obytná zóna

Územní studie nové obytné zóny za MŠ

Odkaz zde: Územní studie

 

ČOV

Realizace kanalizace a ČOV proběhla za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Odkaz zde: Fotogalerie, Situace stavby - díl 1, Situace stavby - díl 2 , Podmínky připojení ke kanalizaci.

 

zahrada

Podívejte se na letecké snímky obce Hradec!

Odkaz zde: letecké snímky.

 

zahrada

Akce "Oprava havarijního stavu KD v Hradci"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012

Odkaz zde: Oprava havarijního stavu kulturního domu v Hradci

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce zázemí SDH Hradec"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012 a 2013

Odkaz zde: Budování nového zázemí SDH Hradec

 

zahrada

Propagační leták MAS Radbuza, o.s.

Odkaz zde: Propagační leták MAS Radbuza

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce střechy ZŠ"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje

Odkaz zde: Oprava školní střechy

 

 


 

Slovo starostyVážení spoluobčané,


rád bych touto cestou jménem SNK "Pro Hradec" poděkoval všem, kteří se účastnili komunálních voleb v naší obci. Vaše hlasy jsou důkazem toho, že máme Vaši důvěru i nadále a že v uplynulém volebním období se řada věcí podařila. Zároveň je to pro nás všechny závazek do dalších 4 let.


Dne 23. 10. bylo předáno staveniště OZ za MŠ firmě Berdych s.r.o. Obecních parcel bylo 27, k dnešnímu dni je již 17 prodáno. Obec dostala několik nabídek ze strany realitních kanceláří, které nechceme využít, protože chceme pozemky prodat přímo zájemcům. Po dostavbě obytné zóny by měl počet obyvatel v Hradci dosáhnout meziválečného období, tj. okolo 700 obyvatel. Naším přáním je, aby se novým občanům u nás líbilo a zapojili se do života naší obce.


Začátkem října proběhl sběr elektroodpadu. O sběr byl velký zájem, proto ho do konce roku plánujeme opětovně uspořádat. V polovině listopadu proběhne sběr komunálního a velkoobjemového odpadu na hřišti SK Hradec. V přiložené upoutávce se dozvíte bližší informace.


Podzimní větry poškodily střechu kostela, kterou jsme následně za pomoci pana Jana Kucsery opravili. Jak jsme minule informovali, do konce roku by měl být obci kostel převeden. Zastupitelstvo obce na svém veřejném jednání, které se konalo 3. října 2018, neodsouhlasilo smlouvu o výpůjčce mobiliáře. Hlavním důvodem byla doba trvání výpůjčky / na 1 rok/ a zajištění a financování péče o mobiliář. Smlouvu jsme tedy připomínkovali a očekáváme stanovisko Biskupství plzeňského.


Jak jste si mnozí všimli, probíhá oprava kapličky u Snášelových. Velké poděkování patří panu Jaroslavu Koláčkovi, který se zednických prací ujal bez nároku na odměnu. Dveře opravuje pan Marián Merešš.


V neděli 28. října Vás srdečně zvu na oslavy Dne vzniku samostatného československého státu, kdy slavnostně zasadíme lípu.

Pavel Hlaváč 

Video z reportáže TV ZAK o oslavách 830 let obce Hradec