cz de en

Vítejte na oficiálních stránkách obce Hradec

Novinky


Úprava Střelické křižovatky

úprava střelické křižovatkyProdej stavebních pozemků v Hradci v obytné zóně za mateřskou školou

Prodej stavebních pozemkůKanalizace Hradec - III. etapa

Kanalizace - III. etapa


 


Plzeňský kraj

Stavba kanalizace III.etapa proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje.


Plzeňský kraj

Kniha vydaná u příležitoti 830 let obce "Hradec od středověkého hradiště k současnosti" byla vydána za finanční podpory Plzeňského kraje.

Plzeňský kraj
Plzeňský kraj

Stavba kanalizace II.etapa, 2. část proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje.


Studie náves pod penzionem

Návrh studie pro úpravu návsi pod penzionem.

Odkaz zde: Studie návsi pod pensionem

 

Nová obytná zóna

Územní studie nové obytné zóny za MŠ

Odkaz zde: Územní studie

 

ČOV

Realizace kanalizace a ČOV proběhla za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Odkaz zde: Fotogalerie, Situace stavby - díl 1, Situace stavby - díl 2 , Podmínky připojení ke kanalizaci.

 

zahrada

Podívejte se na letecké snímky obce Hradec!

Odkaz zde: letecké snímky.

 

zahrada

Akce "Oprava havarijního stavu KD v Hradci"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012

Odkaz zde: Oprava havarijního stavu kulturního domu v Hradci

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce zázemí SDH Hradec"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012 a 2013

Odkaz zde: Budování nového zázemí SDH Hradec

 

zahrada

Propagační leták MAS Radbuza, o.s.

Odkaz zde: Propagační leták MAS Radbuza

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce střechy ZŠ"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje

Odkaz zde: Oprava školní střechy

 

 


 

Slovo místostarostkyVážení spoluobčané,


začátkem května byla opravena část cesty okolo kostela. Akce byla financována v celé výši, tj. 305 000,- Kč z rozpočtu obce. V tomto týdnu začaly práce na čištění koryta potoka od nánosů. Po dohodě s Povodím bude v letošním roce vyčištěna cca polovina koryta. Začátek prací byl poznamenám nepříjemnou událostí, kdy došlo k poškození telekomunikačního kabelu. Kabel nebyl řádně položen, plaval na hladině a byl schován v rákosu. Břehy potoka byly osázeny novými stromy.


Po stavbě III. etapy kanalizace zůstává několik nedodělků a reklamací. Mezi ty nejzávažnější patří propadlá cesta na Vyšehradě. Po konzultaci se zhotovitelem a stavebním dozorem bylo rozhodnuto, že k opravám dojde až na podzim letošního roku, a to z důvodu, že podloží silnice se může i nadále propadat. Zaměstnance obce díky počasí nejvíce zaměstnává údržba travnatých ploch. Prosíme občany, aby při údržbě, kdy se seká v okolí jejich domů, parkovali svá auta v dostatečné vzdálenosti od právě sekaných ploch. Vážíme si občanů, kteří si v okolí svého domu trávu sekají sami.


Stále častěji řešíme volně pobíhající psi. Prosíme majitele psů, aby v případě, že jim pes uteče, obratem kontaktovali obecní úřad. Není výjimkou, že odchytíme psa, zdlouhavě hledáme majitele, a ten po navrácení psa sdělí, že psa postrádá několik dní. V souvislosti s pejskaři musím připomenout jejich povinnost uklízet po svých psech. Častým cílem procházek se psy je lom, což se projevuje na cestách podél potoka. V nejbližších dnech budou oba břehy potoka osazeny odpadkovým košem.


O nadcházejícím víkendu pořádá MS Háj střeleckou soutěž. Děti se mohou těšit do Lomíčku na oslavy MDD.

Romana Roučková 

Video z reportáže TV ZAK o oslavách 830 let obce Hradec