cz de en

Vítejte na oficiálních stránkách obce Hradec

Novinky


Přihláška na příměstský putovní tábor pořádaný Mikroregionem Radbuza

příměstský tábor


 

Video z reportáže TV ZAK o oslavách 830 let obce Hradec

 

Výstava historie obce Hradec.

830 let


 

   
Studie náves pod penzionem

Návrh studie pro úpravu návsi pod penzionem.

Odkaz zde: Studie návsi pod pensionem

 

Plzeňský kraj

Stavba kanalizace II.etapa, 2. část probíhá za finanční podpory Plzeňského kraje.

Nová obytná zóna

Územní studie nové obytné zóny za MŠ

Odkaz zde: Územní studie

 

ČOV

Realizace kanalizace a ČOV za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Odkaz zde: Fotogalerie, Situace stavby - díl 1, Situace stavby - díl 2 , Podmínky připojení ke kanalizaci.

 

zahrada

Podívejte se na mapu Hradce v plném rozlišení!

Odkaz zde: Mapu Hradce v plném rozlišení!

 

zahrada

Akce "Oprava havarijního stavu KD v Hradci"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012

Odkaz zde: Oprava havarijního stavu kulturního domu v Hradci

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce zázemí SDH Hradec"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje za dotační období 2012 a 2013

Odkaz zde: Budování nového zázemí SDH Hradec

 

zahrada

Propagační leták MAS Radbuza, o.s.

Odkaz zde: Propagační leták MAS Radbuza

 

zahrada

Akce "Rekonstrukce střechy ZŠ"proběhla za finanční podpory Plzeňského kraje

Odkaz zde: Oprava školní střechy

 

 


 

Slovo starostyVážení spoluobčané,


hned úvodem vám mohu oznámit dobrou zprávu - podařilo se nám získat dotace z Plzeňského kraje. Na právě dokončenou II. etapu kanalizace získáme příspěvek ve výši 400 000,- Kč, na ošetření dubu u OÚ částku ve výši 24 000,- Kč a na vydání knihy o historii Hradce příspěvek 30 000,- Kč. S žádostí o dotaci z SZIF na akci " Osazení lesa informačními a odpočinkovými prvky " jsme skončili na 2. místě mezi náhradníky. Budeme čekat, zda postoupíme z náhradníků mezi úspěšné žadatele. Jedná se turistická odpočívadla, kde jedno by bylo umístěno na konci nové cesty na Babylon, druhé u potoka Hořina. SZIF přispívá 100% nákladů.


Zastupitelstvo obce schválilo prodej vozidla MULTICAR. Prodej proběhl obálkovou metodou, kde zájemci podávali své nabídky a zvítěžil ten, kdo nabídl nejvíce.


V minulém týdnu proběhlo první jednání konkursní komise na výběr kandidáta na pozici ředitele /ředitelky ZŠ a MŠ Hradec. Stávající ředitelka Mgr. Eva Auerveková podala k 31.7.2016 rezignaci. Touto cestou bych jí chtěl poděkovat za práci, kterou v naší škole odvedla. Dne 23.6. proběhne druhé jednání konkursní komise a z přihlášených uchazečů komise vybere nového ředitele. Protože ZŠ a MŠ v roce 2015 ušetřila část příspěvku od obce, rozhodlo zastupitelstvo tyto peníze investovat do nákupu počítačů pro žáky v ZŠ a nákupu nové skříně na výtvarné potřeby pro děti v MŠ. V době prázdnin dojde ve školní jídelně k rekonstrukci kuchyně, která již nesplňuje hygienické požadavky. Vzhledem k blížícím se prázdninám bych rád poděkoval všem zaměstnancům ZŠ a MŠ za odvedenou práci. Dětem přeji krásné prázdniny plné zajímavých zážitků a zaměstnancům příjemnou dovolenou.


Příští týden nás čeká oslava výročí 830. let od první písemné zmínky o Hradci. Budeme rádi, když pozvete své příbuzné a známé, aby společně s námi poseděli a zavzpomínali. Držme všichni palce, ať nám počasí přeje a akce se vydaří. Z bohatého programu si jistě každý něco vybere, těšíme se na setkání s vámi.

Pavel Hlaváč