Czech Point

Základní informace o Czech POINTU

 

CzechPointČeský Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

 

 • Výpisy z veřejných evidencí
  • * Obchodní rejstřík
  • * Živnostenský rejstřík
  • * Katastr nemovitostí
  • * Výpis z bodového hodnocení řidiče
  • * Vydání ověřeného výstupu ze seznamu dodavatelů
  • * Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
   
 • Výpisy z neveřejných evidencí:
  • * Rejstříku trestů

Ceník

Evidence  Cena za 1. stranu 
Cena za každou další i započatou stranu 
Obchodní rejstřík  100,- 50,- 
Živnostenský rejstřík  100,- 50,- 
Katastr nemovitostí  100,- 50,- 
Rejstřík trestů  100,-
Výpis bodů 100,- 50,-
Ověřený  výstup ze SD 100,- 50,-
Podání do reg. autovraků 100,- 50,-

 

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit

 • Ověřené výpisy z veřejných evidencí: 
  U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku. 
  Obchodní rejstřík - IČ subjektu 
  Živnostenský rejstřík - IČ podnikatele / fyzické osoby 
  Katastr nemovitostí - Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví 
   
 • Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:
  Rejstřík trestů - Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.