Jednací řády

  Jednací řád zastupitelstva obce
pdf Jednací řád ZO
   
  Jednací a organizační řád výborů zastupitelstva obce
pdf Jednací řád výborů ZO Hradec